Cistella  

(buit)

La Veu del Rogle 3

La Veu del Rogle 3

50 reflexions valencianistes per a seguir creant opinió. Del Rogle Constantí Llombart. 168 pàgines.

Mes detalls


12,00 € IVA inclos

 

El Rogle Constanti Llombart de Cultura Valenciana, associacio consti
tuida l’any 2006, te com a objecti u donar a coneixer mes i millor les
manifestacions culturals valencianes en la voluntat de transmetre a
la nostra societat la necessitat de recuperar l’orgull de poble.
U dels nostres instruments principals es l’edicio mensual d’un bolleti
en llengua valenciana, Rogle, els editorials del qual, del numero
101 al 150 mes un extra (2017), conformen el nucleu d’esta publicacio.
Unes refl exions sobre els mes diversos temes que son, a l’hora,
memoria del devindre de la societat valenciana des de 2015 a 2019
abordada des d’un prisma valencianiste.
En estos cinquanta escrits trobarà el llector arguments per a desvelar
les contradiccions i desarmar les falsetats propies d’aquells que
treballen per a manti ndre als valencians en permanent postergacio;
tambe un esti mul per a conti nuar resisti nt i laborant en eixe noble
objecti u de conseguir que el poble valencià ti nga un futur verdaderament
valencià.

El Rogle Constanti Llombart de Cultura Valenciana, associacio constituida l’any 2006, te com a objectiu donar a coneixer mes i millor les manifestacions culturals valencianes en la voluntat de transmetre a la nostra societat la necessitat de recuperar l’orgull de poble.

U dels nostres instruments principals es l’edicio mensual d’un bolleti en llengua valenciana, Rogle, els editorials del qual, del numero 101 al 150 mes un extra (2017), conformen el nucleu d’esta publicacio.

Unes reflexions sobre els mes diversos temes que son, a l’hora, memoria del devindre de la societat valenciana des de 2015 a 2019 abordada des d’un prisma valencianiste.

En estos cinquanta escrits trobarà el llector arguments per a desvelar les contradiccions i desarmar les falsetats propies d’aquells que treballen per a mantindre als valencians en permanent postergacio; tambe un esti mul per a continuar resistint i laborant en eixe noble objectiu de conseguir que el poble valencià tinga un futur verdaderament valencià.

 

  • Tamany 15x21cm
  • Autor Rogle Constantí Llombart
  • Numero de pagines 168 pàgines
  • ISBN 978-84-125453-0-2
  • Idiomes Valencià